ปัจจุบันเราทราบกันดีว่าปัญหากลุ่มคนที่ไม่ยอมรับความหลากหลายทางเพศเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง คนจำนวนไม่น้อยที่ยังมีทัศนคติเชิงลบต่อการคบหากันของคนเพศเดียวกัน สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำให้คนที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข หลายคนไม่กล้าที่จะเปิดเผยเพศที่แท้จริงของตนเอง เพราะกลัวว่าจะได้รับการปฏิบัติจากสังคมอย่างไม่เท่าเทียมกัน อันเนื่องมาจากกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ยอมรับความหลากหลายทางเพศนั้นยังมีอยู่มาก ทำให้เกิดองค์กรฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ที่มีกลุ่มคนผู้มีความรู้ความเข้าใจการรักเพศเดียวกันและการใช้ชีวิตของเพศที่สามเข้ามาดูแลกลุ่มคนที่รักเพศเดียวกันให้ได้รับการยอมรับและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันของคนในสังคมมากขึ้น

 

องค์กรฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย เป็นการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากที่เสียสละเข้ามาเพื่อที่จะดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่ถูกทำร้ายจากการที่เกิดมามีความชอบไม่ตรงกับเพศที่แท้จริงของตนเอง ทั้งยังให้ความรักความเข้าใจ มอบครอบครัวที่แสนอบอุ่นให้คนรักเพศเดียวกันได้มีที่พักพิงทางใจ ถือว่าเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนชาวรักร่วมเพศให้สามารถมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ไม่จำเป็นที่จะต้องปกปิดสิ่งที่ตัวเองเป็น สามารถเปิดเผยความเป็นตัวเองได้อย่างมั่นใจ มีความสุขกับการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น การเสียสละของกลุ่มคนที่มาทำงานในองค์กรฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย หวังอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้ผู้คนไม่ว่าเพศใดก็ตามจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ต่อให้เป็นที่ทำงาน สถานศึกษา หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตกับครอบครัว หลายคนที่เป็นเพศที่สาม นอกจากจะไม่ได้รับการปฏิบัติที่ดีจากสังคมภายนอกแล้ว ยังถูกรังแกจากบุคคลในครอบครัวด้วย อาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องที่มองว่าการรักเพศเดียวกันถือเป็นความผิดปกติทางเพศและสร้างความอับอายให้กับครอบครัวได้

 

องค์กรฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยทราบดีว่าการรักเพศเดียวกันไม่ได้เป็นความผิดปกติใดๆ และทุกคนจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขไม่แตกต่างจากคนที่เป็นชายจริงหญิงแท้อื่นๆ แต่การปฏิบัติของสังคม มักไม่ได้ทำให้คนรักเพศเดียวกันใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขมากนัก เพราะมีคนที่มีทัศนคติค่อนข้างเหยียดเพศอยู่ ดังนั้นการออกมาปกป้องกลุ่มเพศที่สามจึงเป็นหน้าที่ขององค์กรที่จะดูแลเยียวยา ให้คนที่เป็นเพศที่สามได้รับการปกป้องอย่างสูงสุด ทั้งยังให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ที่ต้องการได้รับการรักษาอีกด้วย หากพวกเขาได้รับการดูแลรักษาก็จะสามารถอยู่ในควบคุม ไม่เกิดการแพร่เชื้อใดๆในภายหลัง https://www.rsat.info/